Księgi Handlowe | SUKURS. BIURO RACHUNKOWE.

Księgi Handlowe

ico_segreg-gray

Biuro Rachunkowe SUKURS specjalizuje się w prowadzeniu pełnej księgowości dla podmiotów takich jak stowarzyszenia, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w tym placówki NZOZ), spółki jawne, cywilne oraz pojedyncze osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na dużą skalę.

Ustawa o rachunkowości nakłada na ww. przedsiębiorców wiele obowiązków. Są to między innymi:

Kolory_deket_Rewizor

2014 (c) TOMTUR

  • ewidencja wszystkich operacji gospodarczych w porządku chronologicznym i systematycznym,
  • kontrola należności i zobowiązań,
  • kalkulacja kosztów,
  • rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów,
  • ewidencja dla celów podatkowych,
  • prowadzenie szczegółowych ewidencji pomocniczych (środki trwałe, wynagrodzenia, źródła przychodów).

System musi być w pełni sprawdzalny przez organa kontrolne i odbiorców informacji – zewnętrznych. Stan przedsiębiorstwa powinien być przedstawiony w sposób rzetelny i jasny, a polityka rachunkowości (przyjęte zasady rachunkowości; obowiązek ich posiadania w formie pisemnej) powinna zapewniać wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki przy zachowaniu zasady ostrożności. Każda jednostka prowadząca księgi handlowe zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego.

Księgi handlowe są prowadzone dla osób prawnych, spółek prawa handlowego (spółka akcyjna, spółka z o.o., s. komandytowa i s. komandytowo-akcyjna).) oraz innych podmiotów o większej skali działalności (Art. 2 ust. 1 pkt 2. ustawy o rach. z dnia 1994 r. z późn. zm.).

DSC00654-2

2014 (c) SUKURS. Biuro Rachunkowe.

Pełna rachunkowość polega na prowadzeniu zapisów na tzw. kontach ksiąg rachunkowych na zasadzie wzajemnego bilansowania zdarzeń gospodarczych, wg. reguły podwójnego zapisu.

 

 

Zapraszamy :)